nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 7/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról és a 2014. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján és annak 91. §-a szerinti részletezettséggel - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra - a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról  a következő rendeletet alkotja:


1. §

(1). A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 2014. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:                                                                                                                   Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés


Kiadások mindösszesen:
863 790970 870853 667

K1a személyi juttatások előirányzatát
252 468271 731263 637
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
67 36770 53364 134
K3a dologi kiadások előirányzatát
332 167320 134302 970
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát8 90043 59940 518
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát92 450117 43343 746
K6a beruházások előirányzatát

12 63923 61923 548
K7a felújítások előirányzatát

95 799110 499110 452
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát2 0002 0001 696
K9a finanszírozási célú kiadások előirányzatát192 377217 162198 709
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /eFt/


Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés
1.K1 személyi juttatások

57 97058 67357 359
ÓvodaK2 személyi juttatások járulékai
15 45015 81415 104

K3 dologi kiadások


7 3627 1866 777

K6 Beruházások


330908896

2.K1 személyi juttatások

6 7707 2727 232
Müv.házK2 személyi juttatások járulékai
1 8421 9121 902
   K3 dologi kiadások


10 20510 9738 945

K6 Beruházások


2001 0131 012

3.K1 személyi juttatások

90 82496 19895 987
Szakrend.K2 személyi juttatások járulékai
24 15225 41324 297

K3 dologi kiadások


147 075162 241161 093

K6 Beruházások


1 9054 3554 353

4.K1 személyi juttatások

40 97145 34542 890
Polg.hiv.K2 személyi juttatások járulékai
10 86912 08011 093

K3 dologi kiadások


16 99917 18912 856

K6 Beruházások


400515510

5.K1 személyi juttatások

55 93364 24360 169
Önkorm.K2 személyi juttatások járulékai
15 05415 31411 738

K3 dologi kiadások


150 526122 545113 299

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
8 90043 59940 518

K5 egyéb működési célú kiadások
92 450117 43343 746

K6 beruházások


9 80416 82816 777

K7 felújítások


95 799110 499110 452

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
2 0002 0001 696

K9 finanszírozási célú kiadások
192 377217 162198 709

          ebből intézményfinanszírozás
192 377205 840195 743


2. §.


(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2014. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés


Bevételek mindösszesen:
863 790970 870954 456

B1Működési célú támogatások áht-n belülről443 493563 812563 856
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről0145 885141 130
B3Közhatalmi bevételek

103 336123 288113 911
B4Működési bevételek

94 09350 42848 152
B5Felhalmozási bevételek

01 6001 600
B6Működési célú átvett pénzeszközök
38 700742692
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107 4191010
B8Finanszírozási bevételek

76 74985 10585 105

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /eFt/                  


Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés

1.B8 Finanszírozási bevételek

126126126
Óvoda
2.B4 Működési bevételek

3 0913 0913 022
Müv.házB8 Finanszírozási bevételek

520520520

3.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről224 042240 916240 960
Szakrend.B4 Működési bevételek

6 0126 2125 829

B6 Működési célú átvett pénzeszközök
0542542

B8 Finanszírozási bevételek

4 0984 0984 098

4.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről
2 5692 569

B3 Közhatalmi bevételek

30000
Polg.hiv.B4 Működési bevételek

2 6063 0212 951

B8 Finanszírozási bevételek

152152152

5.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről219 451320 327320 327
Önkorm.B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről
145 885141 130

B3 Közhatalmi bevételek

103 036123 288113 911

B4 Működési bevételek

82 38438 10436 350

B5 Felhalmozási bevételek

01 6001 600

B6 Működési célú átvett pénzeszközök
38 700200150

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök107 4191010

B8 Finanszírozási bevételek

71 85380 20980 209


3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak és intézményeinek kiadásait az 1. §-ban, valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 számú összesítők és az azokat részletező táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatalának és önállóan működő intézményeinek bevételeit, a 2. §-ban, valamint az 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 számú összesítő táblázatokban és az azokat részletező mellékelt táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.4. §

A Képviselő-testület  a rendelet mellékleteit - 1. sz. melléklet Költségvetési mérleg, 2. sz. melléklet Pénzeszközök változása, 3. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntések részletezése, 4. sz. melléklet Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények,  5. sz. melléklet Adósságállomány alakulása, 6. sz. melléklet Vagyonkimutatás, 7. sz. melléklet részesedések bemutatása, 8. sz. melléklet Maradványkimutatás, 9. sz. melléklet Nem kötelező feladatok - az azokban  foglaltak szerint jóváhagyja.5. §EredetiMódosítottTeljesítés
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete:

141127123

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján:   1. Százszorszép Óvoda212121
   2. Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár333
   3. Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő és Szociális Intézmény424238
   4. Polgármesteri Hivatal161616
   5. Önkormányzat594545
      ebből közmunka5036366. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat  jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről a rendelet elfogadását követően az érintett intézményeket értesítse.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vörös Sándor
Nagy Erzsébet
    polgármester                                                                                                                                                         jegyző


A rendelet 2015. április 30. napján kihirdetésre került.


Nagy Erzsébet        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
32 KB
2.számú melléklet
22 KB
3.számú melléklet
24 KB
4.számú melléklet
23.5 KB
5.számú melléklet
20.5 KB
6.számú melléklet-1
29 KB
6.számú melléklet-2
27.5 KB
7.számú melléklet
20.5 KB
8.számú melléklet
20.5 KB
9.számú melléklet
24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!