nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-22 - 2017-09-23
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete
Nova község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2003. (VIII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2017. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Nova község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint

Helyi Építési Szabályzatáról szóló

9/2003. (VIII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdésében, és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2)-(3) bekezdésében, és 40. § (1)-(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály,

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály,

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság,

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály,

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály,

Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár,

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály,

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda,

Országos Atomenergia Hivatal,

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály,

Zala Megyei Önkormányzat

szervek, és a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésében, és 3. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek véleményének kikérésével,

Nova község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2003. (VIII.14.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:1. § Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének Nova község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2003. (VIII.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete – a módosítás tárgya szerinti területeket érintően – az 1. melléklet (SZT-m/2017/11, 004/2017. számú szabályozási tervlap) szerint módosul.2. § (1) Ezen rendelet 2017. szeptember 22. napon lép hatályba.


(2) Ezen rendeletrendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetés: 2017. szeptember 8.                   

Pallér Edina s.k.

aljegyző

 Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova 12/2017. (IX.8.) önkormányzati rendeletéhez
665.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!