nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-17 - 2018-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


E rendelet hatálya a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselőkre terjed ki.


2. §


(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évre egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2018. évre egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15 %-a.


3. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!