nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-28 - 2019-02-28
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.29.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét a  helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a   települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 2.§-a  (4) bekezdéssel egészül ki:

Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látja el a közszolgáltatást.

II.

Záró rendelkezések

3.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Tornyiszentmiklós, 2019. február 26.


                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2019. február 27.


dr. Novák Anett

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!