nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-01-01 - 2015-04-19
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított1990. évi C. tv. 1.§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján költségvetési gazdálkodásának elősegítése érdekében helyi iparűzési adót vezet be illetékességi területén.


Az adókötelezettség, az adó alapja

1.§[1] [2]


Az adókötelezettségre, az adó alapjára a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.


Adómentesség

2.§


(1)[3] Hatályon kívül helyezve.

(2) Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg a 700.000,-Ft-ot.


Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

3.§


Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló törvény előírásai az

irányadók.


Az adó alapja

4.§[4]


Az adó alapjára a helyi adókról szóló törvény előírásai az irányadóak.Az adó mértéke

5.§


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén az adó mértéke:

az adóalap (tevékenység fajtájától függetlenül) 2 %-a[5].

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

            a.)[6] [7] Hatályon kívül helyezve.

            b.) az 1.§ (5) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári                    naponként 5000,- forint (max: 5000,-Ft)

(3)[8] Hatályon kívül helyezve.

(4)[9] Hatályon kívül helyezve.


Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

6.§


Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a helyi adókról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


Egyéb rendelkezések

7.§


E rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi adókról szóló többször módosított

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény

hatályos rendelkezései , valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit, és

hatásköri szabályokat megállapító módosított 1991. évi XX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Záró rendelkezések

8.§


A rendelet 2006. január 01. napján lép hatályba.


Hatálybalépésével egyidejűleg Jászapáti Város Önkormányzata 19/1998. (XII.17.) számú Képviselő-testületének rendelete, valamint az azt módosító 6/2001. (III.01.) számú, 34/2002. (XII.12.) számú és az 1/2003.(II.13.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kelt: Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. december 15-én megtartott ülésén.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

 polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2005. december 19. napján kihirdetésre került.                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                  jegyző

[1]

Módosította a 26/2010. (XII.16.) ÖR. Hatályos 2011. január 01. napjától.

[2]

Módosította a 24/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 24/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától

[4]

Módosította a 24/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.

[5]

Módosította a 26/2010. (XII.16.) Hatályos 2011. január 01. napjától.

[6]

Módosította a 8/2007. (II.5.) ÖR. Hatályos 2007. január 01. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XII.16.) Hatályos 2011. január 01. napjától.

[8]

Módosította a 24/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.

[9]

Módosította a 24/2012. (VI.25.) ÖR. Hatályos 2012. július 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!