nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Újcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Újcsanálos Önkormányzat

Képviselő-testületének

7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásárólÚjcsanálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat  2013. évi zárszámadását

   132.376 eFt költségvetési bevétellel,

     35.839 eFt pénzmaradvány felhasználással,

             -3 eFt Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel     

   168.212 eFt bevétellel                                     .

  156.064 eFt költségvetési kiadással,

              0 eFt finanszírozási kiadással,

          - 92 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással

   155.972 eFt kiadással                                       .

 hagyja jóvá.


(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként: (3) Finanszírozási kiadások                                                           0 eFt


(4) Éves létszám

Újcsanálos Község Önkormányzata                                                           30 fő


3.§       (1) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

(3)Az önkormányzat és intézményei szakfeladat szerinti összesített kiadásait a3/A, bevételeit a 3/B melléklet szerint hagyja jóvá..

4. § Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. §      (1) Újcsanálos Önkormányzatnak önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

 (2) Az Önkormányzat költségvetési jelentését  a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi költségvetési pénzmaradványa11.201 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 7. melléklet szerint.

7.§ Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a  9. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. Záró rendelkezések


10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Perge István sk.                                                                              dr. Szabó Zoltán sk.

polgármester                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
228 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!