nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-29 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Tényő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a következőket rendeli el:


  1. §

A  települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletet módosító 2/2017. (II.24.) rendelet nem lép hatályba.  1. §

 Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!