nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-16 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (VII.15.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(VII.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Somogysámson Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 1.§


Somogysámson Község Önkormányzati Képviselő-testülete Somogysámson Község településképének védelméről szóló 5/2019 (IV.23.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezi.


2. §


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Somogysámson, 2019. július 15.


      


             Farkas János                                                                         Dr. Árvai Tibor

             polgármester                                                                              aljegyzőZáradék:


Ezen rendelet Somogysámson községben a helyben szokásos módon 2019. július 15. napján kihirdetésre került.


Somogysámson, 2019. július 15.


                                                                                                     


                   Dr. Árvai Tibor    

                                                                                                            aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!