nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-23 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az  önkormányzat  2016. évi költségvetésének  végrehajtásáról szóló  zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       58 675  eFt-ban,

             

b)    kiadásainak főösszegét                       35 734  eFt-ban,

    

c)   a pénzmaradvány összegét                  22 941  eFt-ban


hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2., és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§  A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.   


4.§  (1)    A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (2) A képviselő testület az önkormányzat 2016. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (3) A képviselő-testület a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. és 9.  mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

      399.890,-e Ft összegben hagyja jóvá.

7.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

   

.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 26.) önkormányzati rendelete.

              Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                    Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                         polgármester                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
408.59 KB
1.2 melléklet
408.92 KB
1.3 melléklet
401.56 KB
2.1 melléklet
314.85 KB
2.2 melléklet
237.52 KB
3 melléklet
256.87 KB
4 melléklet
402.21 KB
5 melléklet
431.26 KB
6 melléklet
605.65 KB
7 melléklet
292.41 KB
8 melléklet
279.1 KB
9 melléklet
335.89 KB
10 melléklet
240.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!