nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-18 -tól
település neve Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 24/2006.(XII.10.)önkormányzati rendelet módosításáról

Szerkesztés...

MERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2013. (XII.01.) 


önkormányzati rendelete


A temetőkről és a temetkezésről szóló 24/2006. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Mernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41 § (3) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


  1. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép

2.§.     

                                     

A rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.


Mernye, 2013. november 20.


                       Kisfalusi András                                                                  Göndöcs Edina

                       polgármester                                                                        jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
41.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!