nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-02-08 - 2011-05-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2010.évi költségvetésről szóló 2 /2010./II.11./ rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület

1/2011. (II.08.) rendelete a

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület

a 2010.évi költségvetésről szóló 2 /2010./II.11./ rendelet módosításáról


Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97.§ -ában, az államháztartás működés rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet 68.§ alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Jászapáti Városi Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.11.) ÖR 2.§ (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


„2.§ (1) A képviselő-testület a Városi önkormányzat

2010.évi költségvetése bevételi főösszegét

                                                                1.647.047 eFt-ban

2010. évi költségvetése kiadási főösszegét

                                                           1.724.943 eFt-ban

         tervezett felhalmozási hiányt              37.552 eFt-ban

         tervezett működési hiányt                   40.344 e Ft-ban     

állapítja meg.”

2.§


A bevételi és kiadási főösszeg intézményenkénti és jogcímenkénti részletezését tartalmazó 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1 számú melléklete, 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete, 2/b. számú melléklet helyébe e rendelet 2/a számú melléklete, 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 4/a. számú melléklete helyébe 5. számú melléklete, 4/b-1. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete 4/b-2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete 4/b-3. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 4/d. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete 4/e. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete, 4/f. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete, 4/g. számú melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete, 4/i. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete, 4/k. számú melléklete helyébe e rendelet 15.számú melléklete, 4/l. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete, 4/n. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete, 4/r. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.

Kiegészül a 19. számú, 20. számú  melléklettel.

A 7 számú melléklet helyébe e rendelet 21. sz. melléklet, 8. számú melléklet helyébe e rendelet 22. számú melléklete, 9. számú melléklet helyébe e rendelet 23. számú melléklete, 10. számú melléklet helyébe rendelet 24. számú melléklete, 11 számú melléklet helyébe e rendelet 25. sz. melléklet, 12 számú melléklet helyébe e rendelet 26. sz. melléklet, a 13. számú melléklet helyébe e rendelet 27.számú melléklete, 14 számú melléklet helyébe rendelet 28. számú melléklete,  a 15.sz. melléklet helyébe e rendelet 29. sz. melléklete, a 16.  számú melléklete helyébe e rendelet 30. számú melléklete, a 17. sz. melléklet helyébe e rendelet 31. sz. melléklete  lép.


3.§


E rendelet 2011. február 8. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!