nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-31 - 2018-08-31
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV. 29.) rendelete módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2004. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 2. §-ában a „ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja (Megrendelő) és a ZALAISPA nonprofit ZRT.szövegrész helyébe Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kerül.


2. § A R. 14.§ (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt helyet a Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.

 (3) A települési szilárd hulladék-elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.


II.

Záró rendelkezések

3.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tornyiszentmiklós, 2018. augusztus 29.


                            Végh László                                                     dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2018. augusztus 30.

dr. Novák Anett

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!