nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Polány község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.2.) önkormányzati rendelete
az építményadóról

Szerkeszté

POLÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


9/2013. (XII.2.)


önkormányzati rendelete

az építményadóról


I. Bevezető rendelkezések


Polány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


II. Általános rendelkezések


A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya Polány Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó alanya


2. §


Az adó alanya a külön jogszabályban[1] meghatározott adóalannyal azonos.


Az adó alapja és mértéke


3. §


 1. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
 2. Az adó mértéke 700 Ft./m2.                                                                         


Adómentesség


4. §


 1. Adómentes a magánszemély tulajdonában, haszonélvezetében lévő lakás, ha azt saját maga vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.
 2. E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyül:
  1. ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
  2. ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás stb.) leginkább folytatja
  3. amely családi élete helyszínéül szolgál,
  4. amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
  5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


III. Záró rendelkezések


5. §


 1. E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.
 2. E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
 3. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Polány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(IV.29.)önkormányzati rendelete.Ellenberger Tamás                                                 Göndöcs Edina

              polgármester                                                             jegyzőZáradék:


Kihirdetve: 2013. december 2.


Mernye, 2013. december 2.Göndöcs Edina

       jegyző
[1] a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12.§. 

s...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!