nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vid Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2014 (XII.1.)
Hatályos:2015-01-01 -tól
Vid Község Önkormányzat Képviselő testületének 8/2014 (XII.1.)
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete A helyi iparűzési adóról


Vid Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések1.§ (1) Vid Község Önkormányzata helyi iparűzési adót vezet be.


(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlára kell megfizetni:


11748045-15427384-03540000 Iparűzési adó


2. Helyi iparűzési adó


2. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó naptári naponként kerül megállapításra, melynek


összege: 5000 Ft/nap.

3. Záró rendelkezések3. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 10/1998. ( XII.15.) önkormányzati rendelete.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!