nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-07 - 2016-02-17
Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (V. 06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 32. § (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) rendelet 35. § b) pontjában meghatározott feladatköréből eredő véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


 (1) Csákvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtását

                                              736.937  ezer Ft bevételi főösszeggel

                                              649.291 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá.

                                            


          (2) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását

                                              102.012 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                                98.269 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá


          (3) Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetésének végrehajtását

                                              121.542 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                              117.459 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá

         

          (4) Floriana Könyvátr2014. évi költségvetésének végrehajtását

                                                12.759 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                                12.129 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá


2.§ (1) A 1.§ –ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1.-5. mellékletei tartalmazzák.


(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3)  Az önkormányzat és intézményének összesített könyvviteli mérlegét és eredménykimutatását a rendelet 6.,8.. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítási) kiadásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat, az intézménye valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat az Ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(7) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(8) A közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza


(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 15. melléklet tartalmazza.


3.§ Az önkormányzat és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 7. mellékletnek megfelelően kerül meghatározásra.


4.§ Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2014. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.


5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Illés Szabolcs                                                                             Tóth Jánosné

polgármester                                                                          címzetes főjegyzőZáradék:  

Kihirdetve: Csákvár, 2015. május 6-án

Tóth Jánosné

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
318 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!