nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 13/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 13/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2017. (V. 30.) rendelete


A közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 


  1. §


Hatályukat vesztik a közterület használatáról szóló 3/2006. (I.13.) sz. KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22/A.§ (3) és (4) bekezdései.


2. §

Hatályát veszti a Rendelet 1. sz mellékletének 15. pontja.


3. §

A rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.Tímár Zoltán s.k.                                ph.                                dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                            jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!