nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-29 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós község Önkormányzati

Képviselő - Testülete

7/2015. (V.28. ) ÖR.  rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

( zárszámadási rendelet )Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának költségvetési bevételének összegét 46 929 e Ft, azaz negyvenhatmillió-kilencszázhuszonkilenc ezer  forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Intézményi működési bevételek                             3 372 e Ft

Önkormányzatok működési támogatása                      17 894 e Ft

Működési célú támogatások áht-n belül                       7 044 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                     9 282 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                  1 536 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                             6 435 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           1 366 e Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                   0 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának költségvetési kiadásainak összegét 37 739 e Ft-ban, azaz harminchétmillió-hétszázharminckilenc ezer forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                        12 410 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                            2 978 e Ft

Dologi kiadások                                                        10 435 e Ft

Költségvetési befizetések                                                   0 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                             5 141 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                          4 337 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                      239 e Ft

Beruházások                                                                2 199 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         0 e Ft
4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 4 897 e Ft, azaz négymillió-nyolcszázkilencvenhét ezer forintban határozza meg, mely.


         Maradvány igénybevétele                                             4 285 e Ft

         Államháztartáson belüli megelőlegezések                          612 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 6 669 e Ft, azaz hatmillió-hatszázhatvankilenc ezer forintban határozza meg, mely.


         Hitel törlesztés                                                           6 669 e Ft
Mellékletek:


1.  melléklet összesített bevétel, kiadás finanszírozás alakulása,

2.  melléklet bevételek alakulása

3.  melléklet kiadások alakulása

4.  melléklet vagyonmérleg alakulása

5.  melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6.  melléklet pénzeszköz átadások

7.  melléklet kiadások feladatonkénti alakulása

8.  melléklet működési és felhalmozási mérleg

9.  melléklet költségvetési támogatás alakulása

10. melléklet közvetett támogatások

11. melléklet maradvány alakulása

12. melléklet vagyonkimutatás5.§A képviselő-testület az önkormányzati létszámot  3 főben

( hivatalsegéd,településüzemeltetési vezető, könyvtáros) állapítja meg.


A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 4 főben határozza meg.6.§


Az önkormányzat 2014. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 618 228 e Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 12. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 7 419 e Ft, ebből

az önkormányzatnak szabadon felhasználható pénzmaradványa 7 419 e Ft,

Kiutalatlan támogatása 111 e Ft ( szociális étkezés )
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2014. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2015. május 26.

     dr Hercz Judit.                                                         Végh László

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2015. május 28.dr Hercz Judit jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
86.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!