nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-23 - 2017-05-24
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az Önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:     

      „ (1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a)                    39 790 eFt

Költségvetési bevétellel

melyből aa)    39 790 eFt


Működési bevétel

b)                   58 788 eFt

Költségvetési kiadással

melyből  ba)   46 823 eFt

Működési kiadás

    bb)    11 965 eFt

Felhalmozási kiadás

c)                   18 998 eFt

  melyből ca)     7 033 eFt

cb)   11 965 eFt

Költségvetési egyenleggel

Működési hiány

Felhalmozási hiány

állapítja meg.”

      (2)  A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

      „ (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet részletezi. A képviselő-testület az iparűzési adóból 350 eFt-ot a nem kötelező feladatokra elhatárol.”


2.§ (1)  A Rendelet 1.1, 1.2. és  1.3.  melléklete helyébe e rendelet 1.1, 1.2.  és 1.3. melléklete   lép.

      (2) A Rendelet 2.1  és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1.  és 2.2. melléklete   lép. 

      (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

      (4) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


3.§.  (1)  A rendelet 3.§. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (9) Az önkormányzat a kiadások között 9 208 eFt általános tartalékot állapít meg.”
4. §  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


               

                    Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                         Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                              polgármester                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
361.26 KB
1.2 melléklet
360.03 KB
1.3 melléklet
355.75 KB
2.1 melléklet
311.95 KB
2.2 melléklet
236.24 KB
3 melléklet
253.13 KB
4 melléklet
353.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!