nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Buj Község képviselő-testületének 3/2019 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-20 -tól
Buj Község képviselő-testületének 3/2019 (II.19.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelet módosítása

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1.§ A rendelet 1.melléklete helyébe az alábbi melléklete lép.1. melléklet a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2001. (VI.26.) rendelethez1., Sírhelyek (önkormányzat bevétele)


(Egy urnás vagy egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)

(Kettő urnás vagy kettő koporsós vagy egy urnás és egy koporsós temetésre jogosít a megváltási időn belül)2., Köztemetőben –a temetkezési szolgáltatók kivételével– vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja (üzemeltető bevétele)


Tevékenység

Temető fenntartási hozzájárulás (Forint)

Új síremlék felállítása

5000 + Áfa

Régi síremlék felállítása

4000 + Áfa

Sírbolt építése

15000 + Áfa

Urna sírkő felállítása

2000 + Áfa

Egyéb munka (tisztítás, vésés)

1500 + Áfa

Sírgondozás, sírigazítás darab/alkalom

300 + Áfa

Sírgondozás darab/ hónap

1000 + Áfa3., A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díjak (a 3., pontban meghatározott díjak üzemeltető/ vállalkozó bevétele)


                       
2.§.


(1) A rendelet 2019. február 20. napján lép hatályba.
Barta Miklós                                                                                     Dr. Németh Károly

Polgármester                                                                                                Jegyző
A rendeletet kihirdettem: 2019. február 19. napján.


Dr. Németh Károly

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!