nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 26/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-01-02
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 26/2017 (XII.4..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a következő 3/A. §-al egészül ki:

„3/A.§ Építményadó köteles a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F. § 4. pontjában meghatározott reklámhordozó.

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az adó évi mértéke építmény esetén 500 forint/m2.
(2) Az adó évi mértéke reklámhordozó esetén 10.000 forint/m2.”

3. § (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


Balatonszabadi, 2017. december 04.

    dr. Töpler Eszter                                                      Király Kálmán
          jegyző                                                                polgármester


Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2017. december 04. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
                                
dr. Töpler Eszter
        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
26/2017.(XII.4.) R a helyi adórendelet módosításáról
286.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!