nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-28 - 2019-03-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2019 (II.27.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2018.       módosított bevételi előirányzata                                                    6.163.099.091 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                         756.840.335 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 6.919.939.426 Ft


b) 2018.      módosított kiadási előirányzata                                                     6.163.099.091 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                          756.840.335 Ft

                    módosított kiadási előirányzat:                                                  6.919.939.426 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:

  1. 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,
  2. 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,
  3. 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép,
  4. 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,
  5. 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,
  6. 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,
  7. 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,
  8. 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,
  9. 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                              dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                   jegyző

                

                         

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2019. február 27.                                                                                                           dr. Voller Erika

                                                                                                                                                                   jegyző            Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
330.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!