nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselőit megillető képzettségi pótlékról

Felsőpáhok   község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 226 § (5) bekezdésében és 142.§-ban kapott felhatalmazás alapján a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban hivatal) köztisztviselőit megillető képzettségi pótlékot az alábbiak szerint szabályozza:


1.§ (1)  A rendelet hatálya kiterjed a hivatalban foglalkoztatott  köztisztviselőkre.

(2) E rendelet szabályait a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre munkaidő arányosan kell alkalmazni.


2.§  (1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító szakképzettség, szakképesítés megszerzése esetén a köztisztviselő képzettségi pótlékra jogosult.

(2) Képzettségi pótlékra jogosult munkakörök: adóügyi, gazdálkodási, pénzügyi munkakör, elismert szakképzettség  mérlegképes könyvelő államháztartási vagy vállalkozói szak.

(3) A képzettségi pótlék mértéke

a) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,

b) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a,


3.§  E rendelet a 2018. április 1. napján lép hatályba.


Zalacsány, 2018. február 12.                                   Prótár Richárd Krisztián

                     Dr. Prótár Henrietta

                                    polgármester

                              jegyzőKihirdetve:

Felsőpáhok, 2018. február 14.Dr. Prótár Henrietta

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!