nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2015 (X.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-16 - 2015-10-16
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2015 (X.16.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 22/2015 (X.16.) önkormányzati rendelete a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

  1. §


A Rendelet 3. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki: „4. Képviselő-testületi tag: 108. 000.- Ft”.

  1. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.

                 Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. október 16.

                                                                                                                    Dr. Voller Erika

                                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
2.54 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!