nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-12 -tól
Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
Siófok Város közterületein a maszkviselés szabályairól

Siófok  Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének   rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § (1) A rendelet hatálya Siófok város belterületbe tartozó, a rendeletben megjelölt közterületein tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI. 10.) Kormányrendelet  1. § (1) b) pontjában meghatározott közterületekre (parkok, zöldterületek) és a közterületeken végzett sporttevékenységre.


2. § Siófok város alábbiakban megjelölt belterületbe tartozó  közterületein, nyilvános helyein a hatodik életévüket be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

a) a Fő tér teljes területén,

b)  valamennyi  közhasználatú parkolóban,

c) a helyi és távolsági autóbusz, valamint vasúti közlekedéshez kialakított várokozó helyeken, így:

ca) az autóbusz pályaudvarhoz tartozó autóbusz megállóhelyeken, közutak melletti autóbusz megállókban és várakozóhelyeken,

cb) a vonatközlekedéshez kialakított vasúti peronokon,

 d) a kutyafuttatók  területén.

 (2) A játszótereken tartózkodó 14 éven felüli személyeknek.


3. § Siófok Város Önkormányzata ajánlja a 2. §-ban meghatározott területeken kívül a város egész belterületén, de különösen az oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális intézmények   előtti, és közvetlen környezetükbe tartozó közterületeken a maszk olyan módon történő viselését, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


4. §  A rendelet 2020. november 12.-én 13. órától lép hatályba, és a 484/2020.(XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás hatályon kívül helyezésével hatályát veszti.


Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármesterCsatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
852.56 KB
aláírt rendelet
524.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!