nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-01 - 2017-02-01
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017. (I.24.) önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2007. (IV. 19.) számú rendelete módosításáról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti

a) a 2. §(1), (2), (3) és (4) bekezdése, a 4. § (1), (2), (3) és (4) bekezdése, a 6. § (10) bekezdése, a 13. § (4) bekezdése, a 14. § (1) bekezdés aa) és ab) pontja, a 14. § (4) bekezdés a), b), ba), bb) és cd) pontja, a 17. § (1) és (2) bekezdése, a 18. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (1), (2), (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdése, a 21. §-a,

b) a 16. § (2) bekezdéséből a „valamint az illetékes hatóság engedélye” szövegrész.


2. § Ez a rendelet 2017. február 1-én lép hatályba. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2017. január 23.


dr. Novák Anett


Végh László

jegyző


polgármester


Kihirdetve: 2017. január 24.


dr. Novák Anett jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!