nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2018 (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-10-11 - 2018-10-11
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2018 (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
KÖZKIFOLYÓKON SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ VÍZHASZNÁLATI DÍJÁRÓL SZÓLÓ 6/2014. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Hatályát veszti a közkifolyókon szolgáltatott ivóvíz vízhasználati díjáról szóló 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet.


  1. § A rendelet 2018. október 11. napján lép hatályba.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!