nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (IX.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-09-02 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2009. (IX.2.) önkormányzati rendelete
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos önkormányzati rendeletek harmonizációjáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió döntéshozó intézményei által elfogadott belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK Irányelv rendelkezéseinek az önkormányzat egyes rendeleteibe történő átültetése, összhangjának megteremtése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:1.§.


Az alábbiakban felsorolt rendeltek az alábbi záradékkal egészülnek ki:


„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.”


Az állattartás szabályairól szóló 16/2008.(IX.24.) rendelet,

A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 5/2003,(IV.01.) rendelettel, 9/2004.(VII.18.) rendelettel, 13/2009.(VII.08.) rendelettel módosított 6/2000.(II.24.) rendelet,

Az önkormányzat közművelődéséről, nyilvános könyvtári ellátásáról szóló 12/2003.(XII.18.) rendelet,

Balatonberény község Helyi Építési Szabályzatáról  szóló többször módosított 7/2004.(V.30.) rendelet,

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 19/2007.(XI.28.) és a 22/2008.(XI.26.) rendelettel módosított 3/2007.(II.28.) rendelet,

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásról szóló 24/2008.(XII.17.) rendelet,

A környezetvédelmi alapról szóló 15/2004.(X.01.) rendelet,

A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 17/2004.(XI.06.) rendelet,

A talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.03.)  rendelet,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény hatályba lépésével összefüggő szabályokról szóló 3/2006.(II.23.) rendelet,

A közterület használatáról, a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 7/2006.(V.25.) rendelet,

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 8/2007.(IV.26.) rendelet,

A temető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2007.(X.31.) rendelet,

A sportról szóló 5/2009.(IV.01.) rendelet

2.§.


E rendelt a kihirdetése napján lép hatályba.Horváth László                                                                                                Schenk István

polgármester                                                                                                          jegyzőZáradék:

E rendelet 2009. szeptember 02-án kihirdetésre került.Schenk István

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!