nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2018 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2018-05-31 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2018 (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


  1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének a) pontja. helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a)mérlegfőösszegét        360 750 111 Ft-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.”


(2) a Rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 2. § (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét               325 808 847 Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.”


(3) a Rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:„(5) A Képviselőtestület az Általános Művelődési Központ 2017. évi elemi költségvetésének


a) mérlegfőösszegét                  96 329 461 Ft-ban

határozza meg az 1/B.  melléklet részletezése szerint”


2. §.​ A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!