nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról


Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételét 77216266 Ft, 2016. évi kiadását 50433377 Ft összeggel jóváhagyja.


2.§ (1) A bevételekből 57315032 Ft alaptevékenység bevétele, 19901234 Ft finanszírozási bevétel.

(2) A kiadásokból 49634114 Ft alaptevékenység kiadása, 799263 Ft a finanszírozási kiadás.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.


3.§ (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9566920 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2522871 Ft, a dologi kiadások teljesítését 16978043 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 2. melléklet szerint 5508638 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből  beruházás  2669851 Ft, felújítás 2838787 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. és 4. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését  11344553  Ft, a szociális ellátások teljesítését  3713089 Ft összeggel állapítja meg.


4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint 1046757016 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2016. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 7. melléklet szerint elfogadja.

(3) A képviselő-testület a 2016. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint elfogadja.


5.§ (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 9. melléklet szerint 5 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott négy fő, közfoglalkoztatott egy fő.

(2)  A 2016. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerint elfogadja, a 2016. évi maradványt 26782889 Ft-ban hagyja jóvá.


6.§ (1) A helyi adóbevételek teljesítése 24833597 Ft, amelyből építményadó 6008080 Ft, magánszemélyek kommunális adója 7010801 Ft, iparűzési adó 9833115 Ft.

(2) Az önkormányzatot a beszedett gépjárműadóból 1795231 Ft bevétel illette meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi egyéb adójellegű bevételei 186370 Ft.

(4) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                   Dr. Prótár Henrietta                                                Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                       polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok,  2017. április 27.                            Dr. Prótár Henrietta

                                                                                                         jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10 melléklet
182 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!