nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-19 -tól
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015(VI.26.) önkormányzati rendelete
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról


Göd Város Önkormányzat képviselő-testülete figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

(2) Az ügyeleti ellátás Göd Város közigazgatási területére kiterjed.


2. § Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, valamint a feladatátvállalási szerződés megkötéséhez a szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség határait

a) háziorvosok tekintetében az 1. melléklet,

b) házi gyermekorvosok tekintetében a 2. melléklet,

c) fogorvosok tekintetében a 3. melléklet, valamint

d) önkormányzati védőnők tekintetében a 4. melléklet

e) az iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi ellátás tekintetében az 5. melléklet

határozza meg.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a 10/2006. (V. 05.) sz. Ök. rendelet.


P. H.


Markó József
 polgármester

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző


1. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Göd Város Önkormányzat háziorvosi körzeteinek utcajegyzéke


1. számú háziorvosi körzet


Alagút utca

Arany J. utca                                              Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Babits M. utca                                            Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Béke utca                                                     Jókai utcától a növekvő számok

Cserfa utca

Damjanich utca

Diófa utca

Erkel utca

Fenyves köz

Fenyves utca

Fürdő utca

Göd-Újtelep:

Hernád köz

Ipoly utca

Kazinczy utca                                             Alagút utcától a Móricz Zs. utcáig

Kiss J. u.                                                            Jókai utcától a növekvő számok

Kosztolányi utca

Kölcsey utca                                               Fenyves utcától a Nemeskéri útig

Kőrös utca

Kraszna utca

Maros utca

Mikszáth K. utca                                       Alagút utcától a Tóth Á. utcáig

Móricz Zs. u.                                                  páros oldal

Nemeskéri út páratlan oldala        a Pöltenberg utcáig

Nemeskéri út páros oldala

Pöltenberg utca                                       Nemeskéri úttól a növekvő számok

Rába utca

Rómaiak útja

Sajó utca

Streba József utca

Szálender Tanya

Szamos utca

Szilvás utca

Tisza utca

Tóth Á. utca

Zala utca2. számú háziorvosi körzet


Alagút utca 1-5

Alkotmány utca

Árvácska utca

Aulich utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bartók Béla utca

Batthyányi utca

Bem utca

Bodza utca

Csokonai utca

Dália utca

Dózsa György utca

Előd utca

Erdész utca

Fácán utca

Fűzfa utca

Gárdonyi Géza utca

Guttenberg utca

Gyopár utca

Harang utca

Hársfa utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Iskola köz

Iván-Kovács László utca

Jávorka S. utca

Jázmin utca

Jegenye utca

Katona J. utca

Kereszt utca

Kincsem utca

Kiss E. utca

Klapka utca

Kossuth tér

Köztársaság utca 1-20

Lánchíd köz

Lánchíd utca

Luther Márton utca

Martinovics utca

Mészáros Lázár utca

Mihácsi utca

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Muskátli utca

Nagy Imre utca

Nyírfa utca

Orgona utca

Palczer János utca

Pálya utca

Pesti út (patakig)                                        63-91, 58-174

Petőfi Sándor utca

Pipacs utca

Rákóczi út                                                      2-76, 1-89

Rezeda utca

Rozmaring utca

Szabadságharcosok utca

Szegfű utca

Szt. István utca

Szt. László utca

Városház köz (Tanács köz)

Táncsics utca

Tavasz utca

Templom utca

Tó köz

Török Ignác utca

Tulipán utca

Viola utca3. számú háziorvosi körzet


Akácfa utca

Alkotás utca

Árokparti fasor

Attila utca

Bocskay utca

Botond utca

Csaba utca

Csendes köz

Délibáb utca

Duna utca                                                     páratlan és a páros 36-tól

Erzsébet utca

Evezős utca

Hajnal utca

Halász utca

Határ utca

Honvéd sor

Huba utca

Hunyadi utca

Ifjúság köz

I-II-III-IV-V körforgalmi utca

Ilka köz

István utca

Jácint utca

Jászai Mari utca

Jósika utca

József utca

Kék Duna köz

Kék Duna utca

Kikelet utca

Kisfaludy utca

Kolozsvári utca

Könyök utca

Lajos köz

Lajos utca

Lehel utca

Liget utca

Lomb utca

Madách utca

Mária utca

Mátyás utca

Ménesi utca

Napsugár utca

Otthon utca

Patak utca

Pesti út 111-202-ig

Pozsonyi utca

Regős utca

Sellő utca

Szőlőkert utca

Szt. Imre utca

Tatár utca

Thököly utca

Új élet utca

Vadvirág utca

Virágos utca4. számú háziorvosi körzet


Ady E. utca                                                   páros oldal

Áldás utca

Árpád utca

Bozóky Gy. tér

Család utca

Csíz utca

Deák F. utca

Fenyősármány utca

Fülemüle utca

Fűzike utca

IV. Béla király utca                                15-től

Jégmadár utca

Kálmán utca

Kinizsi utca 10-től

Lenkei utca

Nádirigó utca

Őszapó utca

Pacsirta utca

Révay testvérek utca

Széchenyi utca

Sződi utca

Teleki P. utca 1.

Vadgerle utca

Vasút utca                                                    8-as számtól

Verseny utca 10-től

Vörösbegy utca5. számú háziorvosi körzet


Ady E. utca                                                    páratlan oldal

BAITZ JÓZSEF ALTÁBORNAGY UTCA

Csalogány utca

CSÖRSZ UTCA

DR. GÖNCZY GYULA UTCA

Duna utca

ERZSÉBET LIGET UTCA

Eszter utca

GERLE UTCA

Gizella utca

HUZELLA TIVADAR UTCA

Ilona utca

IV. Béla király utca                                1-18-ig

JANCSI-HEGY UTCA

János utca

Kacsóh P. utca

Kádár utca

Karolina utca

KEREKERDŐ UTCA

Kinizsi utca                                                  10-ig

Klára utca

KÓCZÁN MÓR UTCA

KOMLÓKERT UTCA

Margit utca

NÉMETH LÁSZLÓ UTCA

NEVELEK UTCA

Nyár utca

OJTVÁNYOS UTCA

ÖREGFUTÓ UTCA

Ősz utca

ÖSSZEKÖTŐ ÚT

Pannónia utca

Pesti út                                                           200-ig

PIROS MIHÁLY UTCA

PULYKAHÁZ UTCA

Rákóczi út                                                    80-tól

Rózsa utca

Ságvári köz

SCHÖFFER FERENC UTCA

Sport utca

Szeder utca

Tél utca

Teleki P. utca

TERMÁLFÜRDŐ ÚT

Terv utca

Toboz utca

Toldi utca

Turista utca

Új utca

VADŐR UTCA

Vasút utca                                                    1-10-ig

Vasút utca

Verseny utca                                               10-ig

Villamos utca

WIGNER JENŐ UTCA

ZÚGÓÁROK UTCA

Zsuzsanna utca6. sz. háziorvosi körzet


Arany J. utca                                               Móricz Zs. utcáig

Babits M. utca                                             Móricz Zs. utcáig

Báthory utca

Béke utca                                                      Jókai utcáig

Berzsenyi utca

Bischoff hp. Utca

Budai Nagy A. utca

Duna köz

Tolsztoj köz (Gorkij köz)

Tamási Áron utca (Gorkij utca)

Hét vezér utca

Jávorka Sándor utca

Jókai Mór utca

József A. utca                                             Jávorka utcáig

Kazinczy utca                                            Móricz Zs. utcáig

Kiss J. utca                                                   Jókai Mór utcáig

Kodály Z. utca

Kossuth utca

Kölcsey F. utca                                          Nemeskéri útig

Kusche E. utca

Lázár Vilmos utca

Leiningen utca

Mikszáth K. utca                                        Móricz Zs. utcáig

Móricz Zs. utca                                            páratlan oldal

Nemeskéri út                                                 páros oldal Pöltenberg utcáig

Pázmány P. utca

Pesti út Jávorka utcáig

Petőfi S. utca                                                 Jávorka utcáig

Petőfi tér

Pöltenberg utca                                         Nemeskéri útig

Puskin köz

Puskin utca

Radnóti utca                                                  Móricz Zs. utcáig

Schweidel J. utca

Tenkes köz

Tompa M. utca

Vasvári P. utca

Vécsey utca

Vörösmarty utca


2. melléklet a Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletéhez


Göd Város Önkormányzat Házi gyermekorvosi körzeteinek utcajegyzéke


1. számú házi gyermekorvosi körzet


Alkotmány utca

Alagút utca                                                                páratlan oldal:

                                                               páros: 1-6

Arany János utca

Árvácska utca

Aulich utca

Babits Mihály utca

Bajcsy-Zsilinszky utca

Bartók Béla utca

Báthory utca

Batthyány utca

Beck Ö. Fülöp tér

Béke út

Bem József utca

Berzsenyi utca

Bimbó utca

Bischoff házaspár utca

Bodza utca

Budai Nagy Antal utca

Cserfa utca

Csokonai utca

Dália utca

Damjanich utca

Diófa utca

Dózsa György utca

Duna köz

Előd utca

Erkel Ferenc utca

Fenyves köz

Fenyves utca

Fűzfa utca

Gárdonyi Géza utca

Tolsztoj köz (Gorkij köz)

Tamási Áron utca (Gorkij utca)

Gutenberg utca

Gyopár utca

Harang utca

Harangvirág utca

Hársfa utca

Hét vezér utca

Hóvirág utca

Ibolya utca

Iván-Kovács László utca

Jávorka Sándor utca

Jázmin utca

Jegenye utca

Jókai Mór utca

József Attila utca

Katona József utca

Kazinczy Ferenc utca

Kereszt utca

Kincsem park

Kincsem utca

Kiss Ernő utca

Kiss János utca

Klapka utca

Kodály Zoltán utca

Kossuth köz

Kossuth Lajos utca

Kossuth tér

Kosztolányi Dezső utca

Kölcsey Ferenc utca

Köztársaság utca

Kusché Ernő utca

Lánchíd köz

Lánchíd utca

Lázár Vilmos utca

Leiningen utca

Luther Márton utca

Martinovics utca

Mészáros Lázár utca

Mihácsi György utca

Mikes Kelemen utca

Mikszáth Kálmán utca

Móricz Zsigmond utca

Muskátli utca

Nagy Imre utca

Nagy László esperes tér

Nefelejcs utca

Nemeskéri-Kiss Miklós út                                 páratlan oldal: 1-31.

páros oldal: végig

Nyírfa utca

Orgona utca

Palczer János utca

Pázmány Péter utca

Pesti út                                                                            Páratlan oldal: 1-95.

páros oldal: 2-174

Pesti Ferenc tér

Petőfi Sándor utca

Petőfi tér

Pipacs utca

Pöltenberg Ernő utca

Puskin köz

Rákóczi Ferenc utca                                             páratlan oldal: 1-87

páros oldal: 2-

Radnóti Miklós utca

Rezeda utca

Rozmaring utca

Schweidel József utca

Streba János utca

Szabadságharcosok útja

Szabó Ervin utca

Szegfű utca

Szent István utca

Szent László utca

Szeszgyár lejtő

Szilvás utca

Városház köz (Tanács köz)

Táncsics utca

Tavasz utca

Templom utca

Tenkes köz

Tó köz

Tompa Mihály utca

Tóth Árpád utca

Török Ignác utca

Tulipán utca

Vasvári Pál utca

Vécsey utca

Viola utca

Vörösmarty utca

Szálender tanya2. számú házi gyermekorvosi körzet


Ady Endre utca                                                         páros oldal: végig

Akácfa utca

Áldás utca

Alkotás utca

Árokparti fasor

Árpád utca

Attila utca

Bocskai utca

Botond utca

Bozóky Gyula tér

Csaba utca

Család utca

Csendes köz

Deák Ferenc utca

Délibáb utca

Duna út

Erzsébet utca

Evezős utca

Ezerjó utca

Hajnal utca

Halász utca

Határ utca

Honvéd sor

Huba utca

Hunyadi utca

Ifjúság köz

Ilka köz

István utca

IV. Béla király utca                                              páratlan oldal: 15-felfelé.

páros oldal: 20-felfelé

Jácint utca

Jászai Mari utca

Jósika utca

József utca

Kálmán utca

Kék Duna utca

Kikelet utca

Kinizsi utca                                                                 páros/páratlan egyben 30-tól felfelé

Kisfaludy utca

Kolozsvári köz

Kolozsvári utca

Könyök utca

I. Körforgalmi út

II. Körforgalmi út

III. Körforgalmi út

IV. Körforgalmi utca

V. Körforgalmi út

Lajos utca C1

Latabár Kálmán tér

Latabár Kálmán utca

Lehel utca

Lenkey utca

Liget utca

Lomb utca

Madách Imre utca

Mária utca

Mátyás utca

Ménesi utca

Napsugár utca

Otthon utca

Paksi János tér

Pannónia utca

Patak utca

Pesti út                                                                            páratlan oldal: 97-felfelé

páros oldal: 176-felfelé

Pozsonyi utca

Regős utca

Rákóczi Ferenc utca                                             páratlan oldal:

páros oldal:

Révay utca

Rózsa utca

Ságvári köz

Sellő utca

Sport utca

Széchenyi utca

Szeder utca

Szent Imre herceg utca

Sződi utca

Szőlőskert utca

Thököly utca

Új élet utca

Új utca

Vadvirág utca

Várdomb utca

Vasút utca                                                                    páros/páratlan egyben 12-felfelé

Verseny utca                                                              páratlan oldal: 15-felfelé

páros oldal: 18-felfelé

Virágos utca3. számú házi gyermekorvosi körzet


Ady Endre utca                                                         páratlan oldal: végig

Alagút utca                                                                8-felfelé

Ambrus utca

Baitz altábornagy utca

Balassi Bálint utca

Bócsa utca

Csalogány utca

Csörsz utca

Dobó István utca

Dr. Gönczy Gyula utca

Erdész köz

Erdész utca

Erzsébet liget köz

Erzsébet liget utca

Eszter utca

Fácán utca

Fóti út (Hajcsár út)

Fürdő utca

Gerle utca

Gizella utca

Hernád köz

Hesp Róbert utca

Huzella Tivadar utca

Ilona utca

Ipoly utca

IV. Béla király utca                                              páratlan oldal: 1-13

páros oldal: 2-18

Jancsi hegy utca

János utca

Kacsóh Pongrác utca

Kádár utca

Karolina utca

Kasznár utca

Kerek erdő köz

Kerekerdő utca

Kinizsi utca                                                                 páros/páratlan egyben 1-29

Klára utca

Kóczán Mór utca

Komlókert utca

Kőrös utca

Kraszna utca

Margit utca

Marignane tér

Maros utca

Mayerffy József köz

Mayerffy József utca

Munkácsy Mihály utca

Nemeskéri-Kiss Miklós út                                 páratlan oldal: 33-felfelé

Németh László utca

Nyár utca

Ojtványos utca

Öregfutó utca

Öregkastély utca

Ősz utca

Összekötő utca

Pálma utca

Pálya utca

Piros Mihály utca

Pulykaház utca

Rába utca

Rómaiak útja

Sajó utca

Sárgarigó utca

Schöffer Ferenc utca

Sió utca

Szamos köz

Szamos utca

Tél utca

Teleki Pál utca

Termálfürdő krt.

Terv utca

Tisza utca

Toboz utca

Toldi utca

Turista utca

Vadaskerti sétány

Vadőr utca

Vasút utca                                                                    páros/páratlan egyben 1-11

Verseny utca                                                               páratlan oldal: 1-13

páros oldal: 2-16

Villamos utca

Wigner Jenő utca D5

Zala utca

Zimpel Károly utca

Zrínyi Miklós utca

Zúgóárok köz

Zúgóárok utca

Zsuzsanna utca

Csíz utca

Fenyősármány utca

Fülemüle utca

Fűzike utca

Jégmadár utca

Nádirigó utca

Őszapó utca

Pacsirta utca

Vadgerle utca

Vörösbegy utca


3. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város vegyes fogászati alapellátási körzeteinek közterületjegyzéke


1. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utcateljes közterület

Ambrus László

utcateljes közterület

Arany János

utcateljes közterület

Babits Mihály

utcateljes közterület

Balassi Bálint

utcateljes közterület

Báthori

utcateljes közterület

Beck Ö. Fülöp

térteljes közterület

Béke

út

26

998

páros házszámok

Béke

út

31

999

páratlan házszámok

Bócsai

útteljes közterület

Bornemissza Pál

utcateljes közterület

Castrum

utcateljes közterület

Cserfa

utcateljes közterület

Csörsz

utcateljes közterület

Damjanich

utcateljes közterület

Diófa

utcateljes közterület

Dobó István

utcateljes közterület

Erdész

közteljes közterület

Erdész

utcateljes közterület

Erkel Ferenc

utcateljes közterület

Fácán

utcateljes közterület

Fenyves

közteljes közterület

Fenyves

utcateljes közterület

Fóti

utcateljes közterület

Fürdő

utcateljes közterület

Gerle

utcateljes közterület

Hernád

közteljes közterület

Hesp Róbert

utcateljes közterület

Ipoly

utcateljes közterület

Iván-Kovács László

utcateljes közterület

Jókai Mór

utcateljes közterület

József Attila

utcateljes közterület

Kasznár

utcateljes közterület

Kazinczy Ferenc

utcateljes közterület

Kerek erdő

utca

27

999

páratlan házszámok

Kerek erdő

utca

36

998

páros házszámok

Kiss János

utcateljes közterület

Koszorú

térteljes közterület

Kosztolányi Dezső

utcateljes közterület

Kölcsey Ferenc

utcateljes közterület

Kőrös

utcateljes közterület

Kraszna

utcateljes közterület

Lázár Vilmos

utcateljes közterület

Majorság

közteljes közterület

Marignane

térteljes közterület

Maros

utcateljes közterület

Mayerffy

közteljes közterület

Mayerffy József

utcateljes közterület

Mészáros Lázár

utcateljes közterület

Mikszáth Kálmán

utcateljes közterület

Móricz Zsigmond

utcateljes közterület

Munkácsy Mihály

utcateljes közterület

Nagy Imre

utcateljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

közteljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

útteljes közterület

Ojtványos

utcateljes közterület

Öregfutó

útteljes közterület

Öregkastély

utcateljes közterület

Pálya

utcateljes közterület

Pesti Ferenc

térteljes közterület

Petõfi

térteljes közterület

Piros Mihály

utcateljes közterület

Pöltenberg Ernő

utcateljes közterület

Puszta

dűlőteljes közterület

Rába

utcateljes közterület

Radnóti Miklós

utcateljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

1

22

folyamatos házszámok

Rómaiak

útjateljes közterület

Sajó

utcateljes közterület

Sárgarigó

utcateljes közterület

Schöffer Ferenc

utcateljes közterület

Sió

utcateljes közterület

Streba János

utcateljes közterület

Szabó Ervin

utcateljes közterület

Szálender

tanyateljes közterület

Szamos

közteljes közterület

Szamos

utcateljes közterület

Szilvás

utcateljes közterület

Tavasz

utcateljes közterület

Tisza

utcateljes közterület

Topolyás

dűlőteljes közterület

Tóth Árpád

utcateljes közterület

Vadőr

utcateljes közterület

Vasútállomás
teljes közterület

Wattay János

utcateljes közterület

Werbõczy István

utcateljes közterület

Zala

utcateljes közterület

Zimpel Károly

utcateljes közterület

Zrínyi Miklós

utcateljes közterület

Zúgóárok

közteljes közterület

Zúgóárok

utcateljes közterület


Településszintű lakosok


2. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alkotmány

utcateljes közterület

Arany László

sétányteljes közterület

Árvácska

utcateljes közterület

Aulich

utcateljes közterület

Bajcsy-Zsilinszky

utcateljes közterület

Bartók Béla

utcateljes közterület

Batthyány

utcateljes közterület

Béke

út

1

29

páratlan házszámok

Béke

út

2

24/A

páros házszámok

Bem

utcateljes közterület

Berzsenyi Dániel

utcateljes közterület

Bimbó

utcateljes közterület

Bischof házaspár

utcateljes közterület

Bodza

utcateljes közterület

Bolla Árpád

fasorteljes közterület

Budai Nagy Antal

utcateljes közterület

Csokonai

utcateljes közterület

Dália

utcateljes közterület

Dózsa György

utcateljes közterület

Dr. Záhonyi Géza

térteljes közterület

Duna

közteljes közterület

Elõd

utcateljes közterület

Fűzfa

utcateljes közterület

Gárdonyi Géza

utcateljes közterület

Gutenberg

utcateljes közterület

Gyopár

utcateljes közterület

Harang

utcateljes közterület

Harangvirág

utcateljes közterület

Hársfa

utcateljes közterület

Hét vezér

utcateljes közterület

Hóvirág

utcateljes közterület

Ibolya

utcateljes közterület

Jávorka Sándor

utcateljes közterület

Jázmin

utcateljes közterület

Jegenye

utcateljes közterület

Katona József

utcateljes közterület

Kereszt

utcateljes közterület

Kincsem

parkteljes közterület

Kincsem

utcateljes közterület

Kiss Ernő

utcateljes közterület

Klapka

utcateljes közterület

Kodály Zoltán

utcateljes közterület

Kossuth

közteljes közterület

Kossuth

térteljes közterület

Kossuth Lajos

utcateljes közterület

Köztársaság

útteljes közterület

Kusché Ernő

utcateljes közterület

Lánchíd

közteljes közterület

Lánchíd

utcateljes közterület

Leiningen

utcateljes közterület

Luther Márton

utcateljes közterület

Martinovics

utcateljes közterület

Mihácsi György

utcateljes közterület

Mikes Kelemen

utcateljes közterület

Muskátli

utcateljes közterület

Nagy László

térteljes közterület

Nefelejcs

utcateljes közterület

Nyírfa

utcateljes közterület

Orgona

utcateljes közterület

Paksi János

térteljes közterület

Palczer János

utcateljes közterület

Pannónia

utcateljes közterület

Pázmány Péter

utcateljes közterület

Pesti

út

0

200

páros házszámok

Pesti

út

1

127/A

páratlan házszámok

Petőfi Sándor

utcateljes közterület

Pipacs

utcateljes közterület

Puskin

közteljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

23

999

folyamatos házszámok

Rezeda

utcateljes közterület

Rozmaring

utcateljes közterület

Rózsa

utcateljes közterület

Ságvári

közteljes közterület

Schweidel József

utcateljes közterület

Sport

utcateljes közterület

Szabadságharcosok

útjateljes közterület

Szeder

utcateljes közterület

Szegfű

utcateljes közterület

Szeszgyár

lejtőteljes közterület

Szt. István

utcateljes közterület

Szt. László

utcateljes közterület

Tamási Áron

utcateljes közterület

Táncsics Mihály

utcateljes közterület

Templom

utcateljes közterület

Tenkes

közteljes közterület

közteljes közterület

Tolsztoj

közteljes közterület

Tompa Mihály

utcateljes közterület

Török Ignác

utcateljes közterület

Tulipán

utcateljes közterület

Új

utcateljes közterület

Várdomb

utcateljes közterület

Városház

közteljes közterület

Vasvári Pál

utcateljes közterület

Vécsey

utcateljes közterület

Viola

utcateljes közterület

Vörösmarty

utcateljes közterület


3. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Akácfa

utcateljes közterület

Áldás

utcateljes közterület

Alkotás

utcateljes közterület

Árokparti

fasorteljes közterület

Attila

utcateljes közterület

Bocskai

utcateljes közterület

Botond

utcateljes közterület

Csaba

utcateljes közterület

Család

utcateljes közterület

Csendes

közteljes közterület

Csíz

utcateljes közterület

Délibáb

utcateljes közterület

Duna

útteljes közterület

Erzsébet

utcateljes közterület

Evezős

utcateljes közterület

Ezerjó

utcateljes közterület

Fenyősármány

utcateljes közterület

Fülemüle

utcateljes közterület

Füzike

utcateljes közterület

Gyöngybagoly

utcateljes közterület

Hajnal

utcateljes közterület

Halász

utcateljes közterület

Határ

utcateljes közterület

Honvéd

sorteljes közterület

Huba

utcateljes közterület

Hunyadi

utcateljes közterület

I. körforgalmi

útteljes közterület

Ifjúság

közteljes közterület

II. körforgalmi

útteljes közterület

III. körforgalmi

útteljes közterület

Ilka

közteljes közterület

István

utcateljes közterület

IV. körforgalmi

útteljes közterület

Jácint

utcateljes közterület

Jászai Mari

utcateljes közterület

Jégmadár

utcateljes közterület

Jósika

utcateljes közterület

József

utcateljes közterület

Kék-Duna

utcateljes közterület

Kikelet

utcateljes közterület

Kisfaludy

utcateljes közterület

Kolozsvári

közteljes közterület

Kolozsvári

utcateljes közterület

Könyök

utcateljes közterület

Lajos

utcateljes közterület

Latabár Kálmán

térteljes közterület

Latabár Kálmán

utcateljes közterület

Lehel

utcateljes közterület

Liget

utcateljes közterület

Lomb

utcateljes közterület

Madách

utcateljes közterület

Mária

utcateljes közterület

Mátyás

utcateljes közterület

Ménesi

közteljes közterület

Ménesi

utcateljes közterület

Nádirigó

utcateljes közterület

Napsugár

utcateljes közterület

Otthon

utcateljes közterület

Ökörszem

utcateljes közterület

Őszapó

utcateljes közterület

Pacsirta

utcateljes közterület

Patak

utcateljes közterület

Pesti

út

129

999

páratlan házszámok

Pesti

út

202

998

páros házszámok

Pozsonyi

utcateljes közterület

Regős

utcateljes közterület

Sellő

utcateljes közterület

Széchenyi

utcateljes közterület

Szent Imre herceg

utcateljes közterület

Sződi

utcateljes közterület

Szőlőkert

utcateljes közterület

Thököly

utcateljes közterület

Újélet

utcateljes közterület

V. körforgalmi

útteljes közterület

Vadgerle

utcateljes közterület

Vadvirág

utcateljes közterület

Virágos

utcateljes közterület

Vörösbegy

utcateljes közterület


4. vegyes fogorvosi körzet

Közterület neve

jellege

Kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Ady Endre

útteljes közterület

Árpád

utcateljes közterület

Baitz József altábornagy

utcateljes közterület

Bozóki Gyula

térteljes közterület

Csalogány

utcateljes közterület

Deák Ferenc

utcateljes közterület

Dr. Gönczy Gyula

utcateljes közterület

Erzsébet liget

körútteljes közterület

Erzsébet liget

közteljes közterület

Erzsébet liget

utcateljes közterület

Eszter

utcateljes közterület

Golf

utcateljes közterület

Gizella

utcateljes közterület

Huzella Tivadar

utcateljes közterület

Ilona

utcateljes közterület

IV. Béla király

utcateljes közterület

Jancsi hegy

utcateljes közterület

János

utcateljes közterület

Kacsóh Pongrác

utcateljes közterület

Kádár

utcateljes közterület

Kálmán

utcateljes közterület

Karolina

utcateljes közterület

Kerek erdő

utca125

páratlan házszámok

Kerek erdő

utca

234/A

páros házszámok

Kinizsi

utcateljes közterület

Klára

utcateljes közterület

Kóczán Mór

utcateljes közterület

Komlókert

utcateljes közterület

Lenkey

utcateljes közterület

Margit

utcateljes közterület

Németh László

utcateljes közterület

Nyár

utcateljes közterület

Oázis

utcateljes közterület

Összekötő

útteljes közterület

Ősz

utcateljes közterület

Pálma

utcateljes közterület

Pulykaház

utcateljes közterület

Révay

utcateljes közterület

Tél

utcateljes közterület

Teleki Pál

utcateljes közterület

Termál fürdő

körútteljes közterület

Termálfürdő

útteljes közterület

Terv

utcateljes közterület

Toboz

utcateljes közterület

Toldi

utcateljes közterület

Turista

utcateljes közterület

Vasút

utcateljes közterület

Verseny

utcateljes közterület

Villamos

utcateljes közterület

Wigner Jenő

utcateljes közterület

Zsuzsanna

utcateljes közterület


4. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város területi védőnői körzeteinek közterületjegyzéke


1. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utca

1

1

folyamatos házszámok

Alagút

utca

2

6

páros házszámok

Alkotmány

utcateljes közterület

Arany János

utcateljes közterület

Arany László

sétányteljes közterület

Babits Mihály

utcateljes közterület

Bartók Béla

utcateljes közterület

Báthori

utcateljes közterület

Beck Ö. Fülöp

térteljes közterület

Béke

útteljes közterület

Berzsenyi Dániel

utcateljes közterület

Bischof házaspár

utcateljes közterület

Budai Nagy Antal

utcateljes közterület

Damjanich

utcateljes közterület

Duna

közteljes közterület

Hét vezér

utcateljes közterület

Jávorka Sándor

utcateljes közterület

Jókai Mór

utcateljes közterület

József Attila

utcateljes közterület

Kazinczy Ferenc

utcateljes közterület

Kiss János

utcateljes közterület

Kodály Zoltán

utcateljes közterület

Kossuth

közteljes közterület

Kossuth

térteljes közterület

Kossuth Lajos

utcateljes közterület

Koszorú

térteljes közterület

Kosztolányi Dezső

utcateljes közterület

Kölcsey Ferenc

utca

1

11

páratlan házszámok

Kölcsey Ferenc

utca

2

16

páros házszámok

Kusché Ernő

utcateljes közterület

Lázár Vilmos

utcateljes közterület

Leiningen

utcateljes közterület

Luther Márton

utcateljes közterület

Mikszáth Kálmán

utcateljes közterület

Móricz Zsigmond

utcateljes közterület

Nagy Imre

utcateljes közterület

Nagy László

térteljes közterület

Pázmány Péter

utcateljes közterület

Pesti

út

0

80/6

páros házszámok

Pesti

út

1

79

páratlan házszámok

Petőfi

térteljes közterület

Petőfi Sándor

utcateljes közterület

Pöltenberg Ernő

utca

1

25

páratlan házszámok

Pöltenberg Ernő

utca

2

26

páros házszámok

Puskin

közteljes közterület

Radnóti Miklós

utcateljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

1

17

folyamatos házszámok

Schweidel József

utcateljes közterület

Szabadságharcosok

útjateljes közterület

Szeszgyár

lejtőteljes közterület

Tamási Áron

utcateljes közterület

Táncsics Mihály

utcateljes közterület

Tavasz

utcateljes közterület

Templom

utcateljes közterület

Tenkes

közteljes közterület

közteljes közterület

Tolsztoj

közteljes közterület

Tompa Mihály

utcateljes közterület

Tóth Árpád

utcateljes közterület

Vasvári Pál

utcateljes közterület

Vécsey

utcateljes közterület

Vörösmarty

utcateljes közterület


2. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Árvácska

utcateljes közterület

Aulich

utcateljes közterület

Bajcsy-Zsilinszky

utcateljes közterület

Batthyány

utcateljes közterület

Bem

utcateljes közterület

Bimbó

utcateljes közterület

Bodza

utcateljes közterület

Csokonai

utcateljes közterület

Dália

utcateljes közterület

Dózsa György

utcateljes közterület

Dr. Záhonyi Géza

térteljes közterület

Előd

utcateljes közterület

Fűzfa

utcateljes közterület

Gárdonyi Géza

utcateljes közterület

Gutenberg

utcateljes közterület

Gyopár

utcateljes közterület

Harang

utcateljes közterület

Harangvirág

utcateljes közterület

Hársfa

utcateljes közterület

Hóvirág

utcateljes közterület

Ibolya

utcateljes közterület

Iván-Kovács László

utcateljes közterület

Jázmin

utcateljes közterület

Jegenye

utcateljes közterület

Katona József

utcateljes közterület

Kereszt

utcateljes közterület

Kincsem

parkteljes közterület

Kincsem

utcateljes közterület

Kiss Ernő

utcateljes közterület

Klapka

utcateljes közterület

Köztársaság

útteljes közterület

Lánchíd

közteljes közterület

Lánchíd

utcateljes közterület

Martinovics

utcateljes közterület

Mészáros Lázár

utcateljes közterület

Mihácsi György

utcateljes közterület

Mikes Kelemen

utcateljes közterület

Muskátli

utcateljes közterület

Nefelejcs

utcateljes közterület

Nyírfa

utcateljes közterület

Orgona

utcateljes közterület

Palczer János

utcateljes közterület

Pesti

út

81

95/C 2 a.

páratlan házszámok

Pesti

út

82

170

páros házszámok

Pesti Ferenc

térteljes közterület

Pipacs

utcateljes közterület

Rákóczi Ferenc

utca

18

96/B

páros házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

19

89

páratlan házszámok

Rezeda

utcateljes közterület

Rozmaring

utcateljes közterület

Szegfű

utcateljes közterület

Szt. István

utcateljes közterület

Szt. László

utcateljes közterület

Török Ignác

utcateljes közterület

Tulipán

utcateljes közterület

Városház

közteljes közterület

Vasútállomás
teljes közterület

Viola

utcateljes közterület


3. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Akácfa

utcateljes közterület

Áldás

utcateljes közterület

Árokparti

fasorteljes közterület

Csaba

utcateljes közterület

Család

utcateljes közterület

Csíz

utcateljes közterület

Deák Ferenc

utcateljes közterület

Ezerjó

utcateljes közterület

Fenyősármány

utcateljes közterület

Fülemüle

utcateljes közterület

Füzike

utcateljes közterület

Gyöngybagoly

utcateljes közterület

Honvéd

sor

11

999

folyamatos házszámok

István

utcateljes közterület

IV. Béla király

utca

35

999

páratlan házszámok

IV. Béla király

utca

40

998

páros házszámok

Jácint

utcateljes közterület

Jászai Mari

utcateljes közterület

Jégmadár

utcateljes közterület

Kálmán

utca

13

999

páratlan házszámok

Kálmán

utca

16

998

páros házszámok

Kinizsi

utca

30

999

folyamatos házszámok

Könyök

utcateljes közterület

Lajos

utcateljes közterület

Madách

utca

25

999

páratlan házszámok

Madách

utca

28

998

páros házszámok

Ménesi

közteljes közterület

Ménesi

utcateljes közterület

Nádirigó

utcateljes közterület

Ökörszem

utcateljes közterület

Őszapó

utcateljes közterület

Pacsirta

utcateljes közterület

Patak

utcateljes közterület

Révay

utca

8

998

páros házszámok

Révay

utca

13

999

páratlan házszámok

Széchenyi

utcateljes közterület

Sződi

utcateljes közterület

Szőlőkert

utcateljes közterület

Vadgerle

utcateljes közterület

Vasút

utca

23

999

folyamatos házszámok

Verseny

utca

31

999

páratlan házszámok

Verseny

utca

36

998

páros házszámok

Virágos

utcateljes közterület

Vörösbegy

utcateljes közterület


4. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alkotás

utcateljes közterület

Attila

utcateljes közterület

Bocskai

utcateljes közterület

Botond

utcateljes közterület

Délibáb

utcateljes közterület

Duna

út

14

998

páros házszámok

Duna

út

17

999

páratlan házszámok

Erzsébet

utcateljes közterület

Evezős

utcateljes közterület

Hajnal

utcateljes közterület

Halász

utcateljes közterület

Határ

utcateljes közterület

Huba

utcateljes közterület

Hunyadi

utcateljes közterület

I. körforgalmi

útteljes közterület

II. körforgalmi

útteljes közterület

III. körforgalmi

útteljes közterület

Ilka

közteljes közterület

IV. körforgalmi

útteljes közterület

Jósika

utcateljes közterület

József

utca

12

999

folyamatos házszámok

Kék-Duna

utcateljes közterület

Kisfaludy

utca

13

999

páratlan házszámok

Kisfaludy

utca

16

998

páros házszámok

Kolozsvári

közteljes közterület

Kolozsvári

utca

12

998

páros házszámok

Kolozsvári

utca

13

999

páratlan házszámok

Latabár Kálmán

térteljes közterület

Latabár Kálmán

utcateljes közterület

Lehel

utcateljes közterület

Liget

utcateljes közterület

Lomb

utcateljes közterület

Mária

utcateljes közterület

Mátyás

utca

14

998

páros házszámok

Mátyás

utca

17

999

páratlan házszámok

Napsugár

utcateljes közterület

Otthon

utcateljes közterület

Paksi János

térteljes közterület

Pannónia

utca

10

998

páros házszámok

Pannónia

utca

13

999

páratlan házszámok

Pesti

út

97

999

páratlan házszámok

Pesti

út

172

998

páros házszámok

Pozsonyi

utcateljes közterület

Regös

utcateljes közterület

Rózsa

utcateljes közterület

Sellő

utcateljes közterület

Szeder

utcateljes közterület

Szent Imre herceg

utcateljes közterület

Thököly

utcateljes közterület

Új

utcateljes közterület

Újélet

utcateljes közterület

V. körforgalmi

útteljes közterület

Vadvirág

utcateljes közterület

Várdomb

utcateljes közterület


5. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Ady Endre

útteljes közterület

Árpád

utcateljes közterület

Bolla Árpád

sorteljes közterület

Bozóki Gyula

térteljes közterület

Csalogány

utcateljes közterület

Csendes

közteljes közterület

Duna

út

1

15

páratlan házszámok

Duna

út

2

12

páros házszámok

Eszter

utcateljes közterület

Gizella

utcateljes közterület

Golf

utcateljes közterület

Honvéd

sor

1

10

folyamatos házszámok

Ifjúság

közteljes közterület

Ilona

utcateljes közterület

IV. Béla király

utca

1

33

páratlan házszámok

IV. Béla király

utca

2

38

páros házszámok

János

utcateljes közterület

József

utca

1

11

folyamatos házszámok

Kacsóh Pongrác

utcateljes közterület

Kádár

utcateljes közterület

Kálmán

utca

1

11

páratlan házszámok

Kálmán

utca

2

14

páros házszámok

Karolina

utcateljes közterület

Kinizsi

utca

1

28

folyamatos házszámok

Kisfaludy

utca

1

11/A

páratlan házszámok

Kisfaludy

utca

2

14

páros házszámok

Klára

utcateljes közterület

Kolozsvári

utca

0

10

páros házszámok

Kolozsvári

utca

1

11

páratlan házszámok

Lenkey

utcateljes közterület

Madách

utca

1

23

páratlan házszámok

Madách

utca

2

26

páros házszámok

Margit

utcateljes közterület

Mátyás

utca

0

12

páros házszámok

Mátyás

utca

1

15/B

páratlan házszámok

Nyár

utcateljes közterület

Ősz

utcateljes közterület

Pálma

utcateljes közterület

Pannónia

utca

1

11

páratlan házszámok

Pannónia

utca

2

8

páros házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

91

999

páratlan házszámok

Rákóczi Ferenc

utca

98

998

páros házszámok

Révay

utca

1

11

páratlan házszámok

Révay

utca

2

6

páros házszámok

Ságvári

közteljes közterület

Sport

utcateljes közterület

Tél

utcateljes közterület

Teleki Pál

utcateljes közterület

Terv

utcateljes közterület

Toboz

utcateljes közterület

Toldi

utcateljes közterület

Turista

utcateljes közterület

Vasút

utca

1

22

folyamatos házszámok

Verseny

utca

1

29

páratlan házszámok

Verseny

utca

2

34

páros házszámok

Villamos

utcateljes közterület

Zsuzsanna

utcateljes közterület


6. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Alagút

utca

3

999

páratlan házszámok

Alagút

utca

8

998

páros házszámok

Ambrus László

utcateljes közterület

Bornemissza Pál

utcateljes közterület

Cserfa

utcateljes közterület

Diófa

utcateljes közterület

Erdész

közteljes közterület

Erdész

utcateljes közterület

Erkel Ferenc

utcateljes közterület

Fácán

utcateljes közterület

Fenyves

közteljes közterület

Fenyves

utcateljes közterület

Fürdő

utcateljes közterület

Gerle

utcateljes közterület

Hernád

közteljes közterület

Hesp Róbert

utcateljes közterület

Ipoly

utcateljes közterület

Kölcsey Ferenc

utca

13

999

páratlan házszámok

Kölcsey Ferenc

utca

18

998

páros házszámok

Kőrös

utcateljes közterület

Kraszna

utcateljes közterület

Majorság

közteljes közterület

Marignane

térteljes közterület

Maros

utcateljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

közteljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

1

89. A ép. 4 a.

páratlan házszámok

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

2

112

páros házszámok

Öregfutó

út

1

1

folyamatos házszámok

Pálya

utcateljes közterület

Pöltenberg Ernő

utca

27

999

páratlan házszámok

Pöltenberg Ernő

utca

28

998

páros házszámok

Puszta

dűlőteljes közterület

Rába

utcateljes közterület

Rómaiak

útjateljes közterület

Sajó

utcateljes közterület

Sárgarigó

utcateljes közterület

Sió

utcateljes közterület

Streba János

utcateljes közterület

Szabó Ervin

utcateljes közterület

Szálender

tanyateljes közterület

Szamos

közteljes közterület

Szamos

utcateljes közterület

Szilvás

utcateljes közterület

Tisza

utcateljes közterület

Topolyás

dûlõteljes közterület

Wattay János

utcateljes közterület

Vadõr

utcateljes közterület

Werbõczy István

utcateljes közterület

Zala

utcateljes közterület

Zimpel Károly

utcateljes közterület
7. védőnői körzet

Közterület neve

jellege

kapubejárat-tartomány

Intervallum típusa

Baitz József altábornagy

utcateljes közterület

Balassi Bálint

utcateljes közterület

Bócsai

útteljes közterület

Csörsz

utcateljes közterület

Dobó István

utcateljes közterület

Dr. Gönczy Gyula

utcateljes közterület

Erzsébet liget

körútteljes közterület

Erzsébet liget

közteljes közterület

Erzsébet liget

utcateljes közterület

Fóti

utcateljes közterület

Huzella Tivadar

utcateljes közterület

Kerek erdő

közteljes közterület

Kerek erdő

utcateljes közterület

Kóczán Mór

utcateljes közterület

Komlókert

utcateljes közterület

Mayerffy

közteljes közterület

Mayerffy József

utcateljes közterület

Munkácsy Mihály

utcateljes közterület

Nemeskéri-Kiss Miklós

út

91

999

páratlan házszámok

Németh László

utcateljes közterület

Oázis

utcateljes közterület

Ojtványos

utcateljes közterület

Öregkastély

utcateljes közterület

Összekötő

útteljes közterület

Piros Mihály

utcateljes közterület

Pulykaház

utcateljes közterület

Schöffer Ferenc

utcateljes közterület

Termál fürdő

körútteljes közterület

Termálfürdő

útteljes közterület

Wigner Jenő

utcateljes közterület

Zrínyi Miklós

utcateljes közterület

Zúgóárok

közteljes közterület

Zúgóárok

utcateljes közterület


5. melléklet a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd város iskolai, óvodai egészségügyi és fogorvosi körzeteinek jegyzéke


 Iskolai, óvodai egészségügyi ellátás körzetei:

 1. házi gyermekorvosi körzet: Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Kastély Óvoda gyermekei, Kincsem Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
 2. házi gyermekorvosi körzet: Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei
 3. házi gyermekorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei


Iskolai, óvodai fogászati ellátás körzetei:

 1. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kastély Óvoda gyermekei
 2. vegyes fogorvosi körzet: Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5-8. osztályos tanulói, Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulói
 3. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-4. osztályos tanulói, Kincsem Óvoda gyermekei
 4. vegyes fogorvosi körzet: Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5-8. osztályos tanulói, Karácsony Sándor Waldorf Óvoda gyermekei, Kuckó Óvoda gyermekei, Csiga-Biga Óvoda gyermekei, Ugri-Bugri Óvoda gyermekei1. függelék a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez


Göd városában egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók jegyzéke


Egészségügyi szolgáltatást nyújtó neve

Egészségügyi szolgáltató címe

Körzet

Dr. Lantos István

2131 Göd, Cserfa u. 18.

 1. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Papirnyik Júlia

2131 Göd, Pesti út 81.

2. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Molnár Csaba

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

3. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Lepp-Gazdag Anikó Mária

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

4. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Gál Péter

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

5. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Mészáros Károly

2131 Göd, Pesti út 81.

6. felnőtt háziorvosi körzet

Dr. Vecserka Zsolt

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Pruzsinszkyné Dr. Szabó Ibolya

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Domán Csilla Mariann

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. gyermekorvosi körzet

Dr. Sükösd Zsuzsanna Gabriella

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. vegyes fogorvosi körzet

Dr. Juhász Márta Tünde

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. vegyes fogorvosi körzet

Dr. Csatlós Györgyi

2132 Göd, Kisfaludy u. 7.

 1. vegyes fogorvosi körzet
Dr. Petri József2132 Göd, Kisfaludy u. 7.4. vegyes fogorvosi körzet

Kormosné Csordás Mónika

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Kántorné Tóth Erzsébet

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Ruscsákné Berecz Nikoletta

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Bartusné Juhász Judit

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Kiss-Kutasi Gabriella

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Dr. Benisné Fekete Zsuzsanna

2131 Göd, Pesti út 81.

 1. védőnői körzet

Zimanné Bosch Zsuzsa

2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A

 1. védőnői körzet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!