nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-09-20 - 2012-09-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és zászlajának  használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/C.

Pájer Antal díj

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más Jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.”


(2) A Rendelet 5.§ (1) e.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„e.) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat


(3) A Rendelet 5.§ (2) a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a.) javasolt adatait,”


2.§ Ez a rendelet  2012. szeptember 20. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!