nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-18 -tól
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 22. § (1) bekezdésének a. pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel,  a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 8. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottságának véleményének figyelembe vételével a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet 3. melléklete a 32. ponttal egészük ki:


Szabadság út 5. szolgálati 2159 128 4 összkomfortos üzleti

2. §


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 11. napján tartott nyilvános ülésén.

                          Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                         Dr. Voller Erika

                                       polgármester                                                                                             jegyző
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2013. szeptember 12.

                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                             jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melleklet
13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!