nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2016-02-29
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013.(III.1.) önkormányzati rendelete
Az intézményi térítési díjakról

Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (III.01.)  számú rendelete

az intézményi térítési díjakról
Iharosberény Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az Iharosberényi Önkormányzat által fenntartott Iharosberényi Gesztenyevirág Óvodába járó gyermekek, és a település közigazgatási területén lévő Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Általános Iskolába járó tanulók gyermekétkeztetés személyi térítési díjának alapjául szolgáló  intézményi térítési díját, rendelkezzen annak beszedéséről.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Iharosberényben óvodai nevelésben, általános iskolai oktatásban részesülő gyermekekre, az Önkormányzati dolgozókra, valamint külső (vendég) étkezőkre, szociális étkezőkre.


  1. §A térítési díjakat havonként a tárgyhónap 10. napjáig előre kell megfizetni. A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.


  1. §Az Iharosberényi Önkormányzat köteles rendszeresen ellenőrizni, vagy ellenőriztetni, hogy az étkeztetést igénybevevők a norma szerint járó ételmennyiséget megfelelő minőségben és életkornak megfelelő feldolgozásban megkapják.


  1. §


(1) A konyháján dolgozók (élelmezésvezető, szakácsnők, konyhalányok) és az intézmény óvodájában dolgozó óvónők, dajkák kedvezményes étkeztetésben részesülnek. A kedvezményes étkezés díja esetükben az ebéd nyersanyagköltségének díja.

(2) Az Önkormányzat intézményeinél dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak kedvezményes étkezésben részesülnek. A kedvezményes étkezés térítési díja esetükben a nyersanyagköltség díja és a rezsiköltség 50 %-a.5. §


A fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  1. §


E rendelet 2013. március 1-től lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/2009.(IX.04.) számú rendelet.Iharosberény, 2013. február 28.
Zsirmon Endre sk.                                              Strausz Edit sk.

                               polgármester                                                körjegyző
Rendelet kihirdetve:  2013. március 01.
                                       Strausz Edit sk.

                                             körjegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
2-2013.rendelet melléklet
60.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!