nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2016 (XII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-09 - 2016-12-09
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2016 (XII.8.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 14/2016 (XII.08.) önkormányzati rendelete a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének

14/2016 (XII.08.) önkormányzati rendelete


a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja:


  1. §


A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodába járásához nyújtható támogatásról szóló 3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 2017. január 1. napjával hatályát veszti.


  1. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.                                                     Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyző

Közzétéve a helyben szokásos módon 2016. december 08. napján.

                                                                                                     Dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
283.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!