nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-01 -tól
Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. § (1) – (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 664 189 630 Ft-ban határozza meg, a 1. sz. melléklet szerint.


Megnevezés                                                   Összesen


- tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét                                   261 116 037 Ft

- tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét                                    556 519 254 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               5 873 122 Ft

- irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám.                               101.797 254 Ft

- Belföldi értékpapírok bevétele                                                      10.000.000 Ft

- előző évi pénzmaradvány igénybevételét                                    392 350 226 Ft

-államháztartáson belüli megelőlegezések                                          723.367 Ft

- kiadás főösszegét                                                                          664 189 630 Ft

- bevételi főösszegét                                                                         664 189 630 Ft


összegben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint

77 036 748 Ft bevétellel

77 036 748 Ft kiadással


a bevételi előirányzaton belül:


  kiadási előirányzaton belül:


összegben hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2019. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint


37 717 889 Ft bevétellel

37 717 889 Ft kiadással


a bevételi előirányzaton belül:

a kiadási előirányzaton belül:


összegben hagyja jóvá.”


2. §


A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 52 630 029 Ft összegben hagyja jóvá.”


3. §


A rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

Ebből: 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

                      14 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

1 fő tiszteletdíjas alpolgármester

5 fő tiszteletdíjas képviselő „
4. §


 (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karancsalja, 2020. június 30.
          Sulyok Oszkár Jánosné                                                           dr. László Tünde

                 polgármester                                                                            jegyzőA rendelet kihirdetve:2019. július 1.


                                                                                        dr. László Tünde

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2019. évi költségvetés módosítása
405 KB
előzetes hatásvizsgálat, indokolás
15.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!