nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Regöly Község Önkormányzatára és a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.


2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 562.792.555 Ft-tal, önkormányzat költségvetési szerveként működő Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 52.535.997 Ft-tal jóváhagyja.


3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összesített pénzeszközei változásának levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2019. évi maradványát a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.


4. §

A képviselő-testület a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vagyonmérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv pénzeszközei változásának levezetését az 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2019. évi maradványát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 2019. évi eredmény kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.


5. §

(1) Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv hitelt, kölcsönt a 2019. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt 2019. évben Európai Uniós pályázata.

(4) Az önkormányzat 2019. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szerv nem nyújtott közvetett támogatásokat 2019. évben.

(6) Az önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szervnek nem volt többéves kihatással járó döntése 2019. évben.6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. június 30.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
97.7 KB
1-15. melléklet
145.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!