nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-16 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
a közterület filmforgatási célú használatáról

Tényő község képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület használat (a továbbiakban: filmforgatási céljára történő közterület-használat) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződés alapján történhet.


(2) A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület használat 40 %-át.


2.§


(1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.


(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.


(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


3.§


A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.4.§


(1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.


5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!