nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2012-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                        

 1.§


                                                                 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.                                                                        2.§


A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 5.§ (3) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 367 Ft+ ÁFA/ adag.”

                                                                       

                                                               


                                                                             3. §


(1)Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a   és 1. számú mellékletének 1.) b.) pontja 2012. április 24. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg  az 1. számú melléklet 1.) a.) pontja hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
69.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!