nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-16 -tól
Mernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete
a lakások és helységek bérletéről szóló 7/2007.( VI.28.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mernye község Önkormányzat

Képviselő-testületének


1/2015. (I. 16.)

önkormányzati rendelete

a  lakások és helységek bérletéről szóló 7/2007.( VI.28.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérőlMernye község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


Hatályát veszti a lakások és helységek bérletéről szóló 7/2007.(VI.28.)önkormányzati rendelet.2.§.


E rendelet a 2015. január 16. napján lép hatályba.

Mernye, 2015. január 15.                                     Kisfalusi András                                     Göndöcs Edina

               polgármester                                               jegyző
Kihirdetve:


Mernye, 2015. január 16.

                                                                                                    Göndöcs Edina

                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!