nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2018-06-01
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (1) Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi:

a) bevételi és kiadási főösszegét                              505 772 933 forintban,

b) költségvetési bevételét                                         500 205 836 forintban,

c) költségvetési kiadását                                          501 172 955 forintban,

    ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát                         0 forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét             967 119 forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet                                             128 főben

állapítja meg.”                                                                                            


  1. §


a) Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép;

b) Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép;

c) Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép;

d) Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép;

e) Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép;

f) Rendelet 9. melléklete helyébe az 6. melléklet lép;

g) Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép;

h) Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép;

i) Rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


  1. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                             Iszák Tibor s.k.                                                                 Szabó István s.k.

                        alpolgármester                                                                         jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május 30.


Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. mellékletek
765.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!