nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 -tól
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Bakonyoszlop  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       52 301  eFt-ban,

             

b)    kiadásainak főösszegét                       37 893   eFt-ban,

    

c)   a pénzmaradvány összegét                  14 408  eFt-ban


hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenkénti, bevételeit forrásonkénti, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként  az 1.1., 1.2.és az 1.3.   mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1.  melléklet szerint hagyja jóvá.


      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2..  melléklet szerint hagyja jóvá.

     (4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az 5.     melléklet szerint fogadja el.


3.§  (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási   kiadásait a 3.  melléklet  szerint hagyja jóvá.

        (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el.


4.§ (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a 7. melléklet                                        szerint hagyja jóvá.


5.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét  347 319 eFt-ban hagyja jóvá.

      

       (2) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti MÉRLEGÉT az értékkel szereplő eszközökről a 8.  melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 10. mellékletben  szereplő adatok szerint  hagyja jóvá.        


9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

   az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete.

                    


                         Wolf Ferenc sk.                                              Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                         polgármester                                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
366.63 KB
1.2 melléklet
364.83 KB
1.3 melléklet
354.56 KB
2.1 melléklet
235.83 KB
2.2 melléklet
235.51 KB
3 melléklet
211.48 KB
4 melléklet
212.02 KB
5 melléklet
358.75 KB
6 melléklet
181.92 KB
7 melléklet
177.07 KB
8 melléklet
333.81 KB
9 melléklet
266.27 KB
10 melléklet
181.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!