nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-06 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosításáról.Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló  2011.évi CXCV. tv. 34. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.14.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A Rendelet 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép:


       " 3. §.(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

        

Bevételi és kiadási főösszegét                                                                         74.030  e Ft-ban              

Ezen belül:

A Rendelet 3 §.(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


ebből:


ebből:


költségvetési létszámkeret                                                                                  1 fő

(2) A költségvetési hiány összege: 0 e Ft, melyből 


működési jellegű:  0 e Ft

fejlesztési jellegű:   0 e Ft


Nincs tervezett hiány.(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.2. §.


A Rendelet 2-3. számú melléklete helyére jelen rendelet 2-3. számú melléklete lép.3.§.


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     Karancsberény, 2013.augusztus 05.   Csabainé Freistág Erzsébet                                                               Lantos Ibolya

             polgármester                                                                               jegyző
Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve.
2013.augusztus 06.Lantos Ibolya

      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!