nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-24 - 2017-04-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 18. §-ának (1) bekezdése az alábbiakra módosul

„(1) Az üdülő céljára használt ingatlanok esetében a hulladékszállítás 120 literes gyűjtőedényes vagy 120 literes hulladékgyűjtő zsákos formában történik. A szolgáltatás igénybevételének ideje: minden év március 1. és november 30-a közötti időszak.”

 

2. §

Jelen rendelet 2017. április 24. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!