nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 3/2016 (III.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Rábakecöl község képviselő-testületének 3/2016 (III.17.) önkormányzati rendelete
az étkezés térítési díjairól

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint az alábbi rendeletet alkotja.


1.§ A rendelet hatálya a Rábakecöl székhelyen működő napköziotthonos konyháról étkezőkre terjed ki.


2.§ Az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak:

            a) óvodás gyermekek esetén háromszori étkezésnél 294 Ft

            b) menzás gyermekeknél csak ebéd esetén 254 Ft

            c) felnőtt ebéd esetén 580 Ft


3.§

(1) A gyermekétkeztetésben részt vevők személyi térítési díját a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 148. §-ában foglaltak szerint a napköziotthonos óvoda intézményvezetője állapítja meg.

(2) A térítési díjakat havonta tárgyhónap 10-éig kell megfizetni.


4.§ Ezen rendelet 2016. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

  Tuba Erik                                                                                                             Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!