nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
2/2017 (II.23..)
Hatályos:2017-03-23 - 2019-11-04
2/2017 (II.23..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló

4/2015. (II.28.) rendelete módosításáról
Gilvánfa Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő  rendeletet alkotja:


1.§


Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete  települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/215.(II.28.) rendelete 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:  


(3) A köztemetés elrendeléséről, valamint a (2) bekezdésben írt megtérítési kötelezettség alóli mentesítésről átruházott hatáskörben a település polgármestere dönt.2. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet  2017.  év  február 23. napján lép hatályba.


Kelt: Gilvánfa, 2017. február 22.


.........................................................                                     ......................................................

                polgármester                                                                              jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Gilvánfa, 2017. február 23.


                                                                                              ......................................................

                                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Települési tám Gilvánfa
20.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!