nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014 (IX.17..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-09-18 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014 (IX.17..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.12.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.12.) számú rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét  253.342 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”


2.§

A rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

141.398 e Ft,

b) közhatalmi bevétel

38.846 e Ft,

c) működési bevétel,

18.640 e Ft

d) felhalmozási bevétel

12.500 e Ft

e) támogatás értékű működési

18.484 e Ft

f) felhalmozási célú támogatás

3.573 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele

8.719 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele

11.182 e Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:

253.342 e Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

0 e Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:

0 e Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:

226.087 e Ft

b) felhalmozási bevételek:

27.255 e Ft


3.§

A rendelet 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1)             Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

a) működési költségvetés

221.542 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:

112.744 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27.681 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:

62.988 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

12.785 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:

5.344 e Ft

b) felhalmozási költségvetés

29.651 e Ft

      ba) beruházások

6.931 e Ft

      bb) felújítások

19.720 e Ft

      bc ) egyéb felhalmozási célú kiadás

3.000 e Ft

c ) kölcsönök

0 e Ft

d) tartalékok, pénzmaradvány

2.193 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai

253.342 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:

0 e Ft.”


4.§

A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés főösszegét 63.316 ezer forintban állapítja meg.”


5. §

A rendelet 10.§  helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

55.425 e Ft

b) működési bevétel,

287 e Ft

c) működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetésből

1.333 e Ft

d) működési célú támogatásértékű bevétel

4.871 e Ft

e) pénzmaradvány igénybevétele

1.400 e Ft”


6.§

 A rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép


„A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés

63.146 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:

42.088 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10.746 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:

10.312 e Ft

b) felhalmozási költségvetés

170 e Ft

      ba) kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

170 e Ft”


7.§

A rendelet 13.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 42.728 ezer forintban állapítja meg.”


8.§

A rendelet 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

41.666 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

0 e Ft,

c) működési bevétel

1.062 e Ft”


9.§

A rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:


„A költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:

42.728 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:

28.692 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

7.856 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:

6.080 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:

0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:

100 e Ft

      ba) kisértékű tárgyi eszközök

100 e Ft”  1. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
  2. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
  3. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
  4. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
  5. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
  6. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
  7. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
  8. § A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
  9. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő  napon lép hatályba.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-8. melléklet
142.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!