nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-12 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és iskola-egészségügyi körzeteiről

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


21/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelete

A Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői és

iskola-egészségügyi körzeteirőlMélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. §[1]


Mélykút Város Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése érdekében 2 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi, 2 fogorvosi, 1 alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti, 1 alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti, 1 alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti, 2 területi védőnői és egy iskola-egészségügyi körzetet alakít ki.


  1. §


(1) A felnőtt háziorvosi körzeteket és azok területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) A képviselő-testület a házi gyermekorvosi tevékenység körzetét egy körzetben állapítja meg, melynek területe Mélykút város teljes közigazgatási területe.


(3) A fogorvosi körzeteket és azok területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(4) A területi védőnői körzeteket és azok területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az iskola-egészségügyi tevékenység körzetét egy körzetben állapítja meg, mely a Szvetnik Joachim Általános Iskola Mélykút, Rákóczi u. 1-3. területére terjed ki.


[2] (6) A Képviselő-testület az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyelet körzetét egy- egy körzetben állapítja meg, melynek területe Mélykút város teljes közigazgatási területe.


  1. §


Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


  1. §


Hatályát veszti a Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 16/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 21/2010.(XII.1.) önkormányzati rendelet.

Mélykút, 2015. december 22.


                  Kovács Tamás                                                      Vargáné dr. Egyed Ilona

                   polgármester                                                                jegyző

Záradék:A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.Mélykút, 2015. december 30.


                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző


       ,[1]

A § szövegét a 21/2016 (X.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. október 12-től

[2]

A bekezdés szövegét a 21/2016.(X.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a állapította meg. Hatályos: 2016. október 12-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-3.melléklet
283.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!