nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-16 -tól
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet területi hatálya Balatonmáriafürdő község közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, ifjúság-egészségügyi orvosra, védőnőre, fogorvosra.


2.§. (1) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes körzetet alkot. A körzet székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. A háziorvosi szolgálat fenntartója Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata.


(2) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátás kiterjed a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 8647 Balatonmáriafürdő Keszeg u. 16. intézményre.  Az ellátás székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. A szolgálat fenntartója Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata.


(3) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának közigazgatási területe Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községi Önkormányzatok közigazgatási területével együtt egy védőnői szolgálatot alkot.

A körzet székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2., fenntartója Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata.


(4) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.


(5) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon keresztül biztosítja Marcali székhellyel.


3.§  A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 8/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014.(V.17) önkormányzati rendelet.Galácz György                       Mestyán Valéria

polgármester                      címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. november 15-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!