nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-20 -tól
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. § (1) Csesznek Községi Önkormányzat hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali helység) kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(2)   A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

  (3) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.


2. §      Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfélfogadási időn kívül, valamint hivatali munkaidőn túl pénteken 15,00 és 19,00 óra, szombaton pedig 9,00 óra és 19,00 óra között lehet lebonyolítani.


3. §      (1) Hivatali helyiségben házasság munkaidőn kívül történő kötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 20.000,-Ft mértékű díjat kell fizetni.

(2) Házasság hivatali munkaidőben vagy munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 30.000,-Ft mértékű díjat kell fizetni.  

(3) Amennyiben a házasulók egyike cseszneki lakcímmel rendelkezik az (1)-(2) bekezdés szerinti díj ötven százalékát kell fizetni.

(4) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


4. §     A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett díjazás illeti meg, melynek mértéke:

                        a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl         bruttó 7.000,-Ft,

                        b) hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben,

 vagy hivatali munkaidőn túl                                 bruttó 10.000,-Ft

eseményenként.


5.§     (1) Az anyakönyvi esemény egyéb szolgáltatások – az igénylő döntése szerint igénybe vehető – díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.     

(2) A 3. § (1)-(2) bekezdésében és az 5.§ (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat a Csesznek Községi Önkormányzat házipénztárába kell megfizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző munkanap déli 12 óráig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.


6. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 7/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelete.

    Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                   Feketéné Esztergályos Hilda sk.

            polgármester                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
120.02 KB
2 melléklet
118.78 KB
3 melléklet
112.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!