nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2014-05-17 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 6/2014.(V. 16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK


6/2014.(V. 16.) rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


I.


A rendelet hatálya

1.§.


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra – képviselő-testületre és annak bizottságaira -, az önkormányzat költségvetésében szereplő szervekre- intézményekre- terjed ki.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:


- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Körjegyzőség Lovászi

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

  

II.


A zárszámadás bevételei és kiadásai


2.§.

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket - jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit

                                                                     385.894 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     374.554 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     301.634 e Ft teljesítéssel,

                                                  finanszírozási bevételeit

                                                                     18.824 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     13.772 e Ft módosított előirányzat

                                                                     12.960 e Ft teljesítéssel,

                                                  függő, átfutó, kiegyenlítő bevételt

                                                                         -208 e Ft teljesítéssel állapítja meg

az 1.számú melléklet szerint.


(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai

                                                                     407.718 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                                     388.326 e Ft módosított előirányzattal,

                                                                     290.478 e Ft teljesítéssel,

                                                  függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást

                                                                         -322 e Ft teljesítéssel állapítja meg a

1.számú melléklet szerint.


3. §


Az önkormányzat bevételit és kiadásait – önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények nélkül- a 2., 3, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


4.§.


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek - az intézményfinanszírozást is magába foglaló - összegét

                                                         87.858 e Ft eredeti előirányzattal,

                                                         94.946 e Ft módosított előirányzattal,

                                                         95.033 e Ft telesítéssel

kiadásait

                                                         87.858  e Ft eredeti előirányzattal,

                                                         94.946  e Ft módosított előirányzattal,

                                                         86.428 e Ft telesítéssel,

                                                                         -62 e Ft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadást

4. számú melléklet szerint.


5.§.


A felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítését célonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, - 35.870 e Ft összeggel -fogadja el.


6.§.


Az önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési egyensúlyának teljesítését a 7.számú melléklet szerint fogadja el.


7.§.


Az önkormányzat 2013 .évi pénzeszköz átadásainak  teljesítését a 8.számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


III.


Egyéb rendelkezések


8.§


Az önkormányzat 2013. évi tényleges létszámát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9.§.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát és felhasználását az
10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


10.§.


Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. számú mellékletben szereplő mérlegadatok, és a 12-13. számú mellékletben részletezett vagyonkimutatásban foglaltak szerint hagyja jóvá.


11.§.


Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 14. számú melléklet szerint fogadja el.IV.

Záró rendelkezések


11.§.


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.                           Léránt Ferenc                                                     dr. Hercz Judit

                            polgármester                                                            jegyző


                       

Kihirdetve: Lovászi, 2014. május 16.

                                                                                                      dr. Hercz Judit

                                                                                                            jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
339.5 KB
pénzmaradvány
18.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!